תהליך קבלת כספים

אנו מאמינים שהעמותה נועדה לשרת את הציבור, בייחוד כאשר נתח ניכר מן הכספים אשר מוזרמים אליה וממנה הם כספי תורמים.

כחלק מהשקיפות הנהוגה על ידינו אנו פותחים את כל ההתנהלות הכספית של העמותה בפני הציבור.

כמו כן, יוצגו באתר דו"חות אשר אנו מחויבים להגיש מידי שנה בפני משרד המשפטים ומס הכנסה.

כל פעילות העמותה מפוקחת ע"י רו"ח ועו"ד. בנוסף, ישנה וועדת ביקורת בתוך העמותה אשר תפקידה לבקר את פעילות והחלטות הוועד.

נשמח לכל שאלה הארה או הערה בתחום.

אישור ניהול תקין

אור חדש בעיר קיבלה תעודת ניהול תקין מאת רשם העמותות.

התעודה מעידה על קיום כל דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו"חות כספיים, הודעות ופרוטוקולים.

האישורים מתקבלים כל שנה מחדש. ניתן לצפות בהם בקובץ המצורף.

קבצים מצורפים
Download this file (ProperBooksConfirmation2011.pdf)אישור ניהול תקין 2011[אישור ניהול תקין 2011]228 kB
Download this file (ProperBooksConfirmation2012.pdf)אישור ניהול תקין 2012[אישור ניהול תקין 2012]327 kB
Download this file (ProperBooksConfirmation20~.pdf)אישור ניהול תקין 2013[אישור ניהול תקין 2013]1062 kB

אישור עמותה

בקבצים הבאים ניתן למצוא אישורים על ניהול תקין של העמותה.

העמותה רשומה כחוק ועברה אישור ניהול תקין.

קבצים מצורפים
Download this file (BankAcountConfirmation.pdf)אישור ניהול חשבון בנק[אישור ניהול חשבון בנק]168 kB
Download this file (OrRegistConfirm.pdf)אישור רישום העמותה[מאת רשם העמותות]415 kB
Download this file (WithHoldingTax2012.pdf)אישור לצורך ניכוי מס[רשות המיסים]59 kB

דו"חות שנתיים

ברשימה זו נמצאים הדו"חות השנתיים של העמותה.

הדו"חות נכתבים ע"י רואי חשבון ומוצגים כאן לכל מאן דבעי. על מנת לצפות בדו"חות יש ללחוץ על הקישור המתאים.

 

קבצים מצורפים
Download this file (anualreport2009.DOC)דוח שנתי 2009[דוח שנתי 2009]52 kB
Download this file (anualreport2010.doc)דוח שנתי 2010[דוח שנתי 2010]57 kB